آشنایی با استاد:

  • متولد  ۱۳۷۱
  • لیسانس از دانشگاه آزاد تهران جنوب
  • فوق لیسانس از دانشگاه آزاد تهران جنوب
  • مدرس نجوم مقدماتی در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ( رصدخانه زعفرانیه)